Waterschapsbelasting gemiddeld 50 euro hoger in 2024

De verhoging komt neer op een stijging van ongeveer 12 procent. VEH vindt dat de verdeling van waterschapslasten eerlijker moet. Doordat de watersysteemheffing gebaseerd is op de WOZ-waarde van onroerend goed, is inmiddels ruim 80 procent van de opbrengst afkomstig van huiseigenaren. De WOZ-waarde steeg sinds 2015 namelijk met maar liefst 73 procent, tegenover 0,2 procent voor bedrijfspanden. VEH pleit voor een eerlijker verdeling tussen particuliere en zakelijke gebruikers.