Pensioenfondsen zien dekkingsgraden instorten

Bij het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, daalde de dekkingsgraad van 97,8 procent eind december naar 82 procent eind maart. Daarmee is de stand lager dan bij het dieptepunt van de kredietcrisis. Vooral de slechte beleggingsresultaten waren daar debet aan. Het fonds behaalde een negatief rendement van -9,8 procent in het eerste kwartaal. Daarnaast daalde de rekenrente verder, waardoor het fonds met ruim drie miljoen deelnemers flink meer geld in kas moet houden. De andere grote pensioenfondsen doen het niet veel beter. PFZW daalde van 99,2 procent in december naar 83,5 procent eind maart, bpfBOUW van 114 naar 100,5 procent, PME van 98,7 naar 86,4 procent en PMT van 98,8 naar 85,9 procent.